Humanistyka Cyfrowa Inteligentne Otoczenie Nowe Media Innowacyjna Edukacja Przestrzeń Współpracy

FutureLab - Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Historyczna kamienica przy ul. Zwierzynieckiej 20 ma stanowić dla Poznaniaków inspirującą przestrzeń do tworzenia innowacji ICT i wymiany idei, gdzie oprócz miejsca do codziennej pracy, znajdziemy otwartych ludzi oraz ciekawe wydarzenia.

FutureLab liczy ponad 2000 m2 na sześciu kondygnacjach. Znajdują się w niej tzw. żywe laboratoria, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których poznańskie firmy i organizacje będą mogły testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

W dużej mierze FutureLab ma przyczynić się do podejmowania wyzwań o charakterze społecznym w takich obszarach jak inteligentne miasto, samodzielność osób zagrożonych wykluczeniem, e-zdrowie, czy ekologia.

W założeniach jest to preinkubator usług, przedsięwzięć i projektów udostępniający żywe laboratoria (living labs) dziedzinowe w metodologii "proof-of-concept" i stosujący mechanizmy badania satysfakcji użytkowników.

Dwie dolne kondygnacje budynku zajmuje FutureLab - Przestrzeń współpracy, która liczy dwie kondygnacje, łącznie ponad 500 m2. W tej przestrzeni miejsce do codziennej pracy znajdzie 40 samodzielnych profesjonalistów i fascynatów technologii teleinformatycznych; na interdyscyplinarne spotkania będą mogli wykorzystać aż cztery pomieszczenia konferencyjne, zapewniając użytkownikom idealne warunki do współpracy i rozwoju osobistego.

Po roku od otwarcia Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego na mapie Poznania powstała kolejna, sygnowana logiem PCSS instytucja, dzięki której poznański ekosystem innowacji jeszcze mocniej zarysuje swój badawczy, a jednocześnie prospołeczny wymiar.

Dzięki FutureLab poznańscy innowatorzy stają się bardziej aktywni w relacjach z polskimi i zagranicznymi firmami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W przestrzeniach FutureLab przy ul. Zwierzynieckiej 20 planowane jest organizowanie ponad 100 wydarzeń rocznie.

Zapraszamy serdecznie do współtworzenia z nami prototypowych i innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii ICT - w ramach szkoleń, spotkań, projektów czy usług, mających potencjał rynkowy. Dzięki przestrzeniom FutureLab chcemy we współpracy z innymi naukowcami, przedsiębiorcami, artystami i twórcami, słowem - pasjonatami interdyscyplinarnego podejścia do informatyki - budować nowy kształt cyfrowego świata!

Prywatne zasoby dziedzictwa kulturowego

 • społeczna pracownia digitalizacji i przygotowywania zbiorów cyfrowych (w organizacji)
 • zautomatyzowane procesy masowej digitalizacji zasobów nauki i kultury
 • bezpieczna i zgodna ze światowymi standardami archiwizacja danych cyfrowych
 • wysokowydajna infrastruktura dla systemów zarządzania informacją cyfrową
 • innowacyjne mechanizmy udostępniania informacji cyfrowych
 • bazy informacji bibliograficznych oraz działalności naukowej
 • kreatywne reużycie dostępnych informacji cyfrowych
 • agregacja i analiza heterogenicznych danych

Interakcja z użytkownikiem

 • nowe formy multimodalnej interakcji z usługami sieciowymi zintegrowanymi z otoczeniem
 • użyteczność i ergonomia aplikacji i usług korzystających z inteligentnych przestrzeni
 • innowacyjne zastosowania technologii w scenariuszach pracy zdalnej i grupowej
 • usługi opiekuńcze nad osobami zależnymi wspomagane inteligentnym otoczeniem
 • aplikacje i usługi wsparcia niezależności osób z niepełnosprawnościami
 • nowe scenariusze profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Innowacyjne formy prezentacji treści audio/video

 • digitalizacja filmu 16/35mm
 • rekonstrukcja materiałów filmowych 4K
 • korekcja kolorów materiałów 4K
 • montaż i zgranie materiałów filmowych 4K
 • produkcja i montaż 4K/3D
 • akwizycja ruchu
 • modelowanie i animacja 3D
 • rendering scen wirtualnych
 • akwizycja i reżyseria dźwięku

e-Umiejętności w czasach cyfrowej transformacji

 • nowatorska przestrzeń badawcza do eksperymentowania z najnowszymi technologiami dla poszukiwania interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych
 • platforma badania i rozwoju nowych metod nauczania i uczenia się
  -interakcje człowieka w oparciu o interfejsy wykorzystujące głos, ruch i gest, ruch oka itp.
  -interakcje człowieka w otoczeniu wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej,
 • analizy i badania empiryczne percepcji bodźców wielomodalnych (wzrok, słuch, dotyk),
 • innowacyjne scenariusze (przygody) lekcyjne łączące elementy gier edukacyjnych w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, urządzenia innowacyjnych interfejsów łączących różne systemy percepcyjne człowieka: dotyku, wzroku i słuchu
 • modelowa szkoła cyfrowa przyszłości: rozwiązania, usługi, produkty, rekomendacje, dobre praktyki...
 • miejsce współpracy i wymiany doświadczeń
 • Przestrzeń inspiracji i współpracy
 • Redefiniujemy wyzwania biznesowe i społeczne
 • Działamy lokalnie, myślimy globalnie
 • Prototypujemy i testujemy rozwiązania
 • Wspieramy innowatorów
 • Umożliwiamy dostęp do Living Labs
 • Udostępniamy zdalnie laboratoria Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego
 • Jesteśmy otwarci dla społeczności organizacji pozarządowych
 • Zapraszamy na fascynujące wydarzenia

Historia kamienicy przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu

Na poznańskich Jeżycach, malowniczej dzielnicy stolicy Wielkopolski, przy ulicy Zwierzynieckiej 20 usytuowana jest secesyjna kamienica, wzniesiona w latach 1903-1904. Jest ona czołową realizacją architekta Oskara Hoffmanna, wykonaną na zlecenie jej ówczesnego właściciela – bogatego kupca Oskara Bauhmana.

Kamienica, poprzez wysoki standard wykonania oraz secesyjne detale, była dla innych budynków w Poznaniu, niedoścignionym wzorem. W 1978 roku, ze względu na artystyczne i historyczne walory, została wpisana do rejestru zabytków. Upływ czasu i brak zagospodarowania, odcisnął swoje niszczycielskie piętno – budynek zakwalifikowano do rozbiórki. Szczęśliwie nie doszła jednak ona do skutku. W latach 2006-2015 przeprowadzono kapitalny remont obiektu i adaptację na FutureLab – Inteligentną Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W kwietniu 2016 roku kamienica przy ul. Zwierzynieckiej 20 otrzymała prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę przyznano w kategorii "Adaptacja obiektów zabytkowych".

Podczas prac wydobyto spod warstw farby sztukaterie na sufitach i dekoracje rzeźbionych portali w holu. Dużego nakładu pracy wymagała renowacja głównej, reprezentacyjnej sieni z marmurowymi schodami oraz drewnianej klatki schodowej. W budynku odczyszczono i naprawiono drewnianą stolarkę drzwiową z secesyjnymi motywami. Odtworzono również stolarkę okienną, przywracając jej pierwotną zieloną kolorystykę i żaluzje zewnętrzne. Do wnętrza powróciły też żeliwne, ozdobne kaloryfery po renowacji.

Jak zauważa Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu „Wnętrza zostały odrestaurowane z wielkim pietyzmem, wprowadzono do nich nowoczesne technologie. Dało to dowód na to, że można obiekty historyczne adaptować do nowych funkcji. Właśnie tym wyróżnia się ten budynek” – dodaje.

60-814 Poznań, ul. Zwierzyniecka 20,
http://www.futurelab.pl

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN,
61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 10,
tel : (+48 61) 858-20-01, fax: (+48 61) 852-59-54,
e-mail: , http://www.pcss.pl